motyl3.gif
Oferta wspó3pracy

Oferta obejmuje zaprezentowane obrazy do wykorzystania w celach prywatnych i komercyjnych.
 
Ka?de zamówienie traktowane jest indywidualnie.
Fotografie /bez znaku wodnego/ mog? zostaa przes3ane:
- e-mailem,
- poczt? kuriersk? (nagranie na p3yte CD/DVD lub w formie odbitek )


Sprzeda? fotografii jest jednoznaczna z udzieleniem licencji na jednorazowe wykorzystanie zdjecia.
Istnieje mo?liwo?a zakupienia niektórych fotografii na wy3?czno?a a tak?e serii zdjea.
Przy publikowanych fotografiach prosze o dodanie informacji:
Fot. Violetta Tarnowska (www.photoviola.eu).
Je?eli to mo?liwe, prosze równie? o przes3anie egzemplarza wydawnictwa, w którym ukaza3a sie moja fotografia.

Wraz ze zdjeciem otrzymacie Panstwo Certyfikat autentyczno?ci fotografii - o?wiadczenie o posiadaniu praw autorskich do wybranej pracy. 

 

ZAINTERESOWANYCH PROSIMY O KONTAKT


Prawa autorskie

Fotografie s? chronione prawem autorskim i nie mog? bya KOPIOWANE oraz nigdzie
publikowane bez zgody Autorki!

(Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych)

Tekst Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

 

LEGENDA:

# - zdjecie nie podlega sprzeda?y / not for sale

(S) - dostepna równie? seria zdjea (min. 3)

 
VIOLETTA TARNOWSKA PHOTOGRAPHY ® ALL RIGHTS RESERVED
Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie w jakiejkolwiek formie - bez pisemnej zgody Autorki - ZAKAZANE.
Created by Roman Drochomirecki tel (+48) 607 197 220
components joomla modules Joomla Templates Joomla tutorials