motyl3.gif
Polityka prywatności
Tylko Autorka ma dostęp do danych osobowych swoich Gości i używa informacji kontaktowych, takich jak: imię i nazwisko, adres pocztowy, adres mail, ewentualnie numer telefonu itp. jedynie w celu zrealizowania zamówienia.
Autorka nie udostępnia żadnych danych osobowych podmiotom trzecim. Osoby niepełnoletnie nie powinny dokonywać zamówień.
Autorka nie ponosi odpowiedzialności za dane udostępnione przez Gości i gromadzone przez inne strony, do których linki znajdują się w Galerii.

Nawiązanie współpracy oznacza zaakceptowanie zapisów niniejszej Polityki Prywatności.
 
VIOLETTA TARNOWSKA PHOTOGRAPHY ® ALL RIGHTS RESERVED
Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie w jakiejkolwiek formie - bez pisemnej zgody Autorki - ZAKAZANE.
Created by Roman Drochomirecki tel (+48) 607 197 220
components joomla modules Joomla Templates Joomla tutorials