motyl3.gif
Mapa strony

Menu witryny
Mój Raj…
"|ni, ?e ide, nie wiedz?c ni dok?d, ni za czem Ku bezcelom, zapad3ym w nieprzebyt? cisze, Gdzie wszystko jest bez nazwy, bez granic, bez tchu..."(B. Le?mian)
?abedzie sny....
Fotografia wykonana na Zaczarowanym Jeziorze w moim cichym Raju. Czesto wczesnym , bardzo wczesnym rankiem (3abedzie jeszcze ?pi?) tu? po wschodzie s3onca, nad jeziorem unosz? sie kolorowe mg3y. W bardzo jeszcze nie?mia3ych promieniach s3onecznych rodzi sie czysta magia...
zwierzeta
"Zawsze podoba3o mi sie u cz3owieka to, ?e on, który zbudowa3 Luwry, wieczyste piramidy i katedry, przygl?da sie z podziwem pszczelim celkom czy domkom ?limaczym."(G. Ch. Lichtenberg)
?wit
"Co? tam migne3o dalekiegoWbrew niedalekiej wodzie -Co? tam wezbra3o rosistegoW ogrodzie - w ogrodzie!Co? sie spe3ni3o skrzydlategoNad przynaglonym kwiatem! -Co? tam sp3oszy3o sie bo?egoPomiedzy mn? a ?wiatem!..."(L. Staff)
?wiat3o
"|wiat3o ?wiec od z3ego wiatru trzeba strzec, ?eby ?wieci3o na nasz? mi3o?a..."(J. Kofta)
pola i 3?ki
"Czy pamietasz, jak g3owe wynurzy3e? z boru, Aby nazwaa mnie ??k? pewnego wieczoru?..." (B. Le?mian)
natura
"Jak okiem siegn?a, panuje tu chwila.Jedna z tych ziemskich chwilproszonych, ?eby trwa3y..." (W. Szymborska)
morze i pla?a
"W dzien bia3y morze ?piewa, szepce i szele?ci, Samemu sobie jeno gwarz?c opowie?ci. Kto sie w nie ws3ucha, s3yszy w jego dziwnym szumie Dalekie, tajne g3osy, których nie rozumie. Ale po nocy ciemnej, w?ród pomrocznej g3uszy Morze prawi wybranym o swej wielkiej duszy. I kto w swej piersi prawdom nieznanym nie przeczy, Umiej?c s3uchaa g3osów niewidzialnych rzeczy, I samotno?ci? 3aske swej jawie wys3u?y, Temu morze sie zwierza, wie?ci, z duszy wró?y..."(L. Staff)
Miasto i ulica
"Nie lubie miasta, nie lubie wrzasków, I hucznych zabaw, i ?wietnych blasków... " (C. K. Norwid i ja :)
Welcome in Brussels
Sfotografowane zza szyby autokaru
ludzie
"Ludzie s? ró?ni, cz3owiek jest piekny."(W. Grzeszczyk)
kwiaty
"A wyjednaj nam u kwiatów rozszerzenie ziemskich ?wiatów..."(B. Le?mian)
krajobrazy i pejza?e
"B3ogo jest we mgle dojrzea, jak nagle sie budzi W górze, u Boga, gwiazda, a lampa u ludzi, Jak strugi dymu p3yn? na firmament stary, A ksie?yc leje na dó3 swoje blade czary..."(Ch. Baudelaire)
fotoart
...czyli zabawy i eksperymenty :)
architektura
...czyli transformacje przestrzeni wed3ug kryteriów: *trwa3e*u?yteczne *pieknei w oparciu o nasze aspiracje i nadzieje :)
abstrakcje
Obrazy niemimetyczne :)
inne
...czyli to, co sie nie zmie?ci3o w szufladkach :)
wie?
"Na wsi - s3owik jest piewc?; on tam nie dba wcale,Czy go po?ród oklasków przyjm? okazale,On, w nocy pod okienkiem siad3szy na kalinie,Nawet o tym i nie wie, ?e ?piewa dziewczynie;On wesó3 skubie listki wonnego ja?minu,Bawi sie nimi, ge?larz, swobodny - szcze?liwy,Bo dla niego li?a ka?dy jest li?ciem wawrzynu."(C. K. Norwid)
b&w
Taka legalna opozycja :)
góry
"...W?ród nieprzebytych górskich drógJest dla mnie ta..."(J. Kaczmarski)
cztery pory roku
"Bede ogl?da3 wiosny, lata i jesienie, A kiedy zapanuje ?nie?ne przygnebienie, Zasune okiennice, zapuszcze zas3ony I w nocy bede tworzy3 mój ?wiat upragniony..." (Ch. Baudelaire)
ptaki
"...cz3owiek -to nie tylko gatunkiem bya,ale rozumiea ptaka w locie."(W. Hofman)
Szczecin
"Niebieskie chmurki jak aksamityI s3once p3ynieS? takie ?wity, s? takie ?wityW mie?cie Szczecinie..." (J. Bursewicz)
T3o
Czy konika na tle 3?ki?Czy kropki na tle biedronki?Mo?e na tle sadu ?liwka?Mo?e samo t3o…?Czy to u?miech na tle twarzy?Czy na ?ycia tle co? z marzen?Mo?e 3za na tle wspomnienia?Mo?e to? ?e te? jakie? t3o bya musi!Pedzel zwodzi, reke kusii na sedno sie zamierza.Jakby sz3o o t3o... „Rozterki pedzlem malowane” V.Tarnowska
 
Mapa XML Mapa XML Mapa TXT Mapa TXT
VIOLETTA TARNOWSKA PHOTOGRAPHY ® ALL RIGHTS RESERVED
Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie w jakiejkolwiek formie - bez pisemnej zgody Autorki - ZAKAZANE.
Created by Roman Drochomirecki tel (+48) 607 197 220
components joomla modules Joomla Templates Joomla tutorials